Samfunnsansvar

  • Bedrifter og ansatte

Selskapet har alltid fulgt det folkeorienterte konseptet, beskyttet rettighetene og interessene til bedriftsmedarbeidere, gitt gratis overnatting og nattergaler for produksjonslinjeansatte, etablert en ansattes postkasse, lytt til de ansattes stemme og streber etter å skape en plattform for felles vekst av bedrifter og ansatte.

  • Bedrifter, leverandører og kunder

Når det gjelder leverandører og kunder, har det langsiktige vennlige samarbeidet med selskapet blitt opprettholdt i rapporteringsperioden. I samsvar med begrepet ærlighet og pålitelighet søker selskapet utvikling med leverandører og kunder, og samarbeidspasset er blitt ytterligere styrket.

  • Næringsliv og samfunn

Som et unotert offentlig selskap legger selskapet stor vekt på sitt samfunnsansvar som et unotert offentlig selskap mens de strever for økonomisk avkastning til aksjonærene. For å dypt implementere den nasjonale fattigdomsbekjempelsesstrategien og ånden, har selskapet gjort en aktiv innsats for å spille rollen som unoterte offentlige selskaper i å tjene den nasjonale strategien for fattigdomsbekjempelse. I løpet av rapporteringsperioden har selskapet implementert målrettet planlegging for fattigdomsbekjempelse på forskjellige måter, og de siste årene har det donert titusenvis av yuan for å støtte bygging av fattige områder.